Croeso / Welcome

Pencefn Feeds Ltd is run by the Lloyd Family whose Family farm is an upland sheep farm situated on the outskirts of Tregaron in the Cambrian Mountains.


The company supplies thousands of tonnes of Moist and dry feed blends to livestock producers in the Mid/West Wales area. Along side of the feed company the Lloyd Family have a store lamb enterprise whereby they fatten 1000’s of lambs a year using Pencefn Feeds Ltd’s feed blends.


The Mission of Pencefn Feeds Ltd is to supply good quality Livestock Feed products at competitive prices.

 

Rhedir Pencefn Feeds Cyf. gan Deulu Lloyd ar eu fferm deuluol sef fferm ddefaid ucheldir wedi ei leoli ar gyrion Tregaron ym Mynyddoedd Cambria.


Mae’r cwmni yn cyflenwi miloedd o dunelli o fwydydd cymysg sych a llaith i ffermwyr da byw yn ardaloedd Canolbarth a Gorllewin Cymru.  Mae Teulu Lloyd yn rhedeg menter ŵyn stôr ochr yn ochr â’r cwmni bwydydd lle maent yn pesgi miloedd o ŵyn pob blwyddyn trwy ddefnyddio cymysgiadau bwydydd Pencefn Feeds.

 

Cenhadaeth Pencefn Feeds Ltd yw cyflenwi bwydydd Da byw o safon am brisiau cystadleuol.


 

Print this page